Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – Poradnik dla organizacji pozarządowych

Sąd online to szansa dla fundacji i stowarzyszeń na uniknięcie wieloletnich procesów sądowych. To także duże oszczędności! Sądownictwo arbitrażowe to alternatywa dla tradycyjnego sądownictwa. W wielu państwach świata, takich jak Australia, Wielka Brytania, czy Szwajcaria, stanowi podstawową ścieżkę rozstrzygania sporów handlowych. To szansa na uniknięcie wieloletnich procesów sądowych oraz minimalizacja kosztów postępowania.

Pobierz poradnik bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną