Badanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej
w kontekście usług dla uchodźców z Ukrainy

Inwazja wosk rosyjskich na Ukrainę postawiła Polskę w obliczu kryzysu związanego z napływem dużej liczby uchodźców (osób przybywających z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 roku) – 13 marca 2022 r. było to już ponad 1,7 mln osób. W celu wsparcia i wzmocnienia procesu przyjmowania i adaptacji osób uciekających z Ukrainy, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych przeprowadziło działania mające określić potencjał ES, PS i PES w zakresie możliwości świadczenia usług obywatelom Ukrainy dotkniętym wojną.

Zapoznaj się z raportem z badania

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną