Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

Publikacja „Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr. Raport z badania”, wydane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK).

Publikacja poświęcona jest pomiarowi społecznego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej i stanowi podsumowanie nowatorskiego przedsięwzięcia jakim było opracowanie pierwszej polskiej metody pozwalającej na zweryfikowanie efektywności społecznej organizacji ww. sektora.

Na łamach publikacji zostały zaprezentowane zarówno zagadnienia związane z definiowaniem społecznej wartości dodanej, jak i wyniki dwóch edycji badania społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.

Czytaj raport z Badania społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną