Ewaluacja. Jak to się robi?

Poradnik jest źródłem praktycznej wiedzy o ewaluacji, opracowanym na podstawie doświadczeń oraz przeglądu literatury przedmiotu. Ma również opisywać standardy dobrej ewaluacji – zbiór zasad postępowania, które warto utrwalać i upowszechniać. W poradniku wspomniano o metodach badawczych, do których można sięgnąć podczas ewaluacji.

Czytaj bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną