Filantropia Korporacyjna w Europie Środkowo-Wschodniej

Badanie „Filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej”, przeprowadzone w 2020 r. przez Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe i Kantar, potwierdza wzrost oczekiwań klientów i konsumentów w sferze zaangażowania społecznego firm.

Biznes ma środki finansowe oraz inne narzędzia, aby realnie przyczyniać się do pozytywnych zmian społecznych. Potrzebuje jednak jasnych przepisów, stabilności i transparentności. Aby zidentyfikować wyzwania, przed którymi stoją firmy chcące angażować się społecznie, od 26 maja do 23 sierpnia 2021 r. Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe, UN Global Compact Network Poland, Kantar Polska oraz kancelaria Dentons przeprowadziły cykl indywidualnych i grupowych konsultacji.

Wzięli w nich udział przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających firmy rodzinne, fundacji korporacyjnych, świata akademickiego oraz krajowych i międzynarodowych organizacji animujących zaangażowanie społeczne w kraju i regionie. Celem działań była identyfikacja barier oraz potencjalnych zachęt dla biznesu chcącego brać współodpowiedzialność za swoje otoczenie społeczne.

Listę postulatów wraz z wypracowanymi na ich podstawie rekomendacjami zawiera niniejszy raport.

Pobierz publikację bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną