Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r. Raport z badania

Badanie przeprowadzone zostało przez Fundację M.A.P.A. Obywatelska, a zlecone przez Narodowy Instytut Wolności. Celem raportu było przedstawienie zmian skali finansowania organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 roku. Badania objęły zarówno samorządy gminne jaki i na szczeblu wojewódzkim. Szeroka skala przedsięwzięcia pozwoliła na zgromadzenie danych dotyczących przedstawienia rzeczywistej sytuacji finansowej III sektora w Polsce oraz wykrystalizowała największe jego problemu, także związane z pandemią COVID – 19.  Zdaniem twórców niepokojący jest fakt, że aż 57% organizacji miało w 2020 r. niższe przychody. Dodatkowo 90% fundacji i organizacji jako powód problemów finansowych wskazało właśnie pandemię i związane z nią konsekwencje. Twórcy raportu podają także, że redukcja przychodów częściej dotknęła przede wszystkim: organizacje z małych i średnich miast, branże takie jak: kultura i sztuka, sport i turystyka oraz edukacja i wychowanie, stowarzyszenia i fundacje, które w 2019 r. miały przychody między 1 tys. a 100 tys. zł.

Zapoznaj się z raportem z badania Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną