Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych

Zapraszamy do zapoznania się z serią publikacji: „Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych” wydaną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Zapowiadana już w czasie konferencji podsumowującej projekt seria: „Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych to lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych rozwojem ekonomii społecznej w Polsce”. Jak mówiła  nasza specjalistka ds. merytorycznych, Malwina Pokrywka w wywiadzie dla SOC-extra: „To podsumowanie całej dekady działań nad rozwiązaniami z zakresu ekonomii społecznej Podczas tej pracy udało się usystematyzować i połączyć w kilka spójnych modeli rozwiązania, jakie obserwowaliśmy podczas naszej dotychczasowej pracy.”

Każda z publikacji koncentruje się wokół innego rozwiązania testowanego przez określoną spółdzielnię socjalną. Poszczególne rozwiązania mają pewne cechy wspólne – część z nich koncentruje się wokół włączania zawodowego i społecznego pewnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, inne dotyczą szeregu usług użyteczności publicznej, jakie spółdzielnie socjalne mogą świadczyć na rzecz lokalnej społeczności. Stąd też podział na spółdzielnie integracyjne i usługowe. W grupie modeli integracyjnych znajdują się m.in. przedsiębiorstwa społeczne dedykowane ofiarom przemocy, osobom ze spektrum autyzmu,  osobom bezdomnym czy uzależnionym. Wśród spółdzielni o profilu usługowym znajdują się  między innymi spółdzielnie socjalne obsługujące ruch turystyczny, spółdzielnie przy Centrum Integracji Społecznej, spółdzielni prowadzących żłobek i przedszkole. Publikacje mają na celu stworzenie możliwości replikowania przez organizacje pozarządowe,  jed­nostki samorządu terytorialnego lub inne zainteresowane podmioty danego modelu w ramach franczyzy społecznej.

Zapoznaj się bezpłatnie z publikacjami

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną