Jak po ludzku opowiadać, co robią watchdogi?

Publikacja powstała na bazie wiedzy zdobytej przez organizacje strażnicze podczas dwuletniego cyklu szkoleniowego na temat angażowania zwolenniczek i zwolenników.

Watchdogi to organizacje, które zazwyczaj są bardzo eksperckie, podejmują tematy kontrowersyjne lub trudne do zrozumienia i nie zawsze wierzą, że mają potencjał do zainteresowania tymi tematami szersze kręgi społeczne. Tym niemniej mają nadzieję na włączanie się ludzi w ich działania i finansowe wspieranie. Najważniejsze jest znalezienie własnego sposobu, żeby opowiedzieć o swoich działaniach. Ludzie w naszym otoczeniu chcą nas wspierać. Dajmy im tylko na szansę.

Nie uda nam się przekonać ludzi do włączania się w określone działania bez przemyślanej komunikacji. Bez jasnego przekazu – kim jesteśmy i co robimy – nie zbudujemy zaufania oraz wiarygodności, nie stworzymy społecznego zaplecza naszych działań, a bez niego trudniej będzie przekonać do zmiany prawa czy praktyki działania, o które nam chodzi.

A zatem jak się komunikować? W tym opracowaniu znajdziesz kilka zasad rządzących komunikacją, tak by była skuteczna. Ekspertki – Maja Branka oraz Natalia de Barbaro – przygotowały dla Ciebie wiele wskazówek i przykładów pokazujących, w jaki sposób zdobywać zwolenników i zwolenniczki dla swoich działań. Dowiesz się, jak z tym zadaniem radzą sobie inne organizacje strażnicze. Poznasz ich sukcesy i porażki, a także stojące za nimi przyczyny.

Przeczytaj publikację bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną