Jak zapewnić dostępność przy realizacji zadań publicznych?

W 2019 roku została uchwalona Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UZD).
Celem wprowadzenia ustawy jest stopniowa poprawa dostępności, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami w sposób możliwie samodzielny i komfortowy będą mogły korzystać z budynków i usług publicznych. Równy dostęp do wszystkich usług jest prawem wszystkich osób, gwarantującym niezależność życia. Realizacja ustawy ma poprawić
warunki życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby.

Poradnik ma pomóc realizować obowiązki wynikające z ustawy i równocześnie realnie zapewniać dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przeczytaj bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną