Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Największe wyzwania, jakim muszą stawić czoło organizatorzy wydarzeń sportowych, to naturalnie troska o wysoki poziom konkurencji sportowej oraz sprawny przebieg przygotowań i samej imprezy. Współczesna lista oczekiwań związanych z wydarzeniami sportowymi jest zdecydowanie szersza, a niniejsza publikacja ma za zadanie zachęcać organizatorów do ograniczania wpływu ich wydarzeń na środowisko. Wiele z proponowanych działań nie jest kosztownych lub nawet nie wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Przygotowując tę publikację, autorzy mieli na uwadze, że uprawianie wielu różnych sportów wymaga zdrowego i czystego środowiska. Ze względów praktycznych wyróżniono kilka obszarów tematycznych. Warto zauważyć, że nawet częściowe wdrożenie zaprezentowanych wytycznych podczas przygotowań do wydarzenia sportowego spowoduje ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Czytaj publikację bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną