Język migowy w NGO

Minirozmówki… są publikacją skierowaną do słyszących pracowników, współpracowników, wolontariuszy z obszaru administracji samorządowej, rządowej i pozarządowej oraz do osób niesłyszących zarówno w roli klienta, jak i pracownika, współpracownika, czy wolontariusza organizacji pozarządowej.

Głównym celem jest przybliżenie słownictwa z zakresu działalności organizacji pozarządowej oraz zaproponowanie narzędzia pomocnego w podniesieniu poziomu umiejętności porozumiewania się w języku migowym (PJM). Książka może stanowić również pomoc dla tłumaczy języka migowego oraz dla osób uczących się języka migowego (PJM) jako obcego lub języka polskiego jako obcego. Książka wpisuje się w realizację celu szczegółowego projektu, jakim jest zwiększenie poziomu umiejętności i aktywności organizacji pozarządowych w zakresie działań partnerskich z administracją samorządową i rządową.

Zapoznaj się z publikacją: Język migowy w NGO

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną