Kiedy praca w kryzysie staje się codziennością. NGO wspierające uchodźców w Polsce. Raport

Kryzys humanitarny związany z przyjazdem setek tysięcy osób z objętej wojną Ukrainy spowodował, że działania na rzecz uchodźców przestały być domeną niewielkiej grupy wyspecjalizowanych i doświadczonych w tym obszarze organizacji, a stały się wyzwaniem stojącym przed dużą częścią polskiego sektora społecznego. Dodatkowo dynamicznie zmieniają się warunki funkcjonowania badanej grupy organizacji. Długotrwałe działanie w kryzysie oraz kurczące się możliwości finansowania, związane m.in. z wycofaniem się organizacji międzynarodowych, mają konsekwencje dla kondycji samych organizacji oraz ludzi w nie zaangażowanych, a także dla dalszych możliwości pomagania uchodźcom. Projekt badawczy odpowiada zatem na potrzebę dostępu do aktualnych i wiarygodnych danych o sytuacji, wyzwaniach oraz potrzebach organizacji społecznych wspierających wszystkich uchodźców i uchodźczynie w Polsce.

Celem badania było dotarcie do polskich organizacji społecznych oraz inicjatyw nieformalnych, które aktualnie, w lutym 2024 r., pomagają uchodźcom i uchodźczyniom w Polsce, oraz opisanie ich działań, zasobów, problemów i potrzeb.

Pobierz publikację bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną