Komentarz do ustawy o ekonomii społecznej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej po raz pierwszy reguluje, dotychczas nie unormowany w polskim prawodawstwie, obszar ekonomii społecznej. Fundamentem ekonomii społecznej jest wrażliwość na potrzeby osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki rozwiązaniom zawartym w tej ustawie uzyskują one wsparcie, oraz szansę na samodzielność, przywrócenie poczucia godności i rozwój własnego potencjału.

Ramy prawne określone w ustawie o ekonomii społecznej są również punktem odniesienia dla organów administracji publicznej zobowiązanych do wspierania tego sektora oraz uwzględniania jego potencjału i potrzeb przy realizowaniu działań w sferze publicznej.

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie doświadczeń wynikających z pierwszych miesięcy funkcjonowania tego aktu prawnego. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku prac nad ustawą, istotne znaczenie dla jego kształtu miał stały dialog prowadzony z przedstawicielami organów administracji publicznej stosujących jej przepisy oraz sektora ekonomii społecznej.

Czytaj bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną