Księgowość w NGO. Bułka z masłem czy bolączka?

Raport Fundacji Cadmus przedstawia wyniki badań na próbie ponad 400 organizacji pozarządowych. Całość poświęcona jest tematyce księgowości trzeciego sektora.

Z opracowania możemy dowiedzieć się w jaki sposób organizacje pozarządowe prowadzą swoją księgowość, ile czasu poświęcają na sprawy z tym związane oraz o istniejących różnicach między podmiotami, które prowadzą księgowość uproszczoną i pełną. W raporcie znajdziemy także informacje jaki wpływ na wybór sposobu prowadzenia księgowości ma źródło pozyskiwania funduszy przez NGO oraz kogo organizacje upoważniają do prowadzenia rozliczeń.

Zapoznaj się bezpłatnie z raportem Księgowość w NGO

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną