Kwartalnik „Trzeci Sektor”

Kwartalnik „3 Sektor” odnosi się do najbardziej aktualnych zagadnień. Kolejne numery będą zawierały teksty przedstawicieli świata nauki i praktyków trzeciego sektora dotyczące ważnych kwestii i problemów w sferze działania organizacji obywatelskich. Każdy numer będzie zawierał tekst dotyczący aktualnych i budzących wątpliwości w zakresie wykładni przepisów w obszarze działania organizacji pozarządowych. Stałym elementem będzie ponadto Kalendarium zmian prawnych.

„Kwartalnik Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie najnowszej wiedzy na temat stanu i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Pismo jest również forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących problematyki organizacji społecznych. Jest doskonałym źródłem argumentów – opartych na wiedzy i wynikach badań – do wykorzystania w debatach, tworzeniu nowych rozwiązań lub ocenie istniejących systemów, polityk i regulacji.

Wydawcami „Kwartalnika Trzeci Sektor” są: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Czytaj Kwartalnik Trzeci Sektor

(dostęp bezpłatny do artykułów, rejestracja nie jest wymagana)

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną