Lokalne społeczności a pandemia. Przykłady innowacji społecznych

Trwająca już od niemal dwóch lat pandemia COVID-19 wymusiła na lokalnych społecznościach i ich władzach wdrażanie niestandardowych rozwiązań w licznych obszarach. Te lokalne innowacje często nie były działaniami na wysokim poziomie technologicznym, a raczej niestandardowym wykorzystaniem już istniejących zasobów. Część z nich nie zniknie nawet po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub przynajmniej pozostanie z nami częściowo. Co więcej – niestety – mogą one okazać się przydatne jeszcze w kolejnych falach pandemii, które mogą dotknąć Polskę w następnych miesiącach. Mamy nadzieję, że powyższy przegląd społecznych innowacji stanie się dla lokalnych społeczności inspiracją w tym trudnym czasie i zachęci je do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz do wzajemnej pomocy.

Zapoznaj się z publikacją Lokalne społeczności a pandemia. Przykłady innowacji społecznych

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną