NGO dla opornych. 100 odpowiedzi, które musisz poznać

Publikacja skupia się i omawia najważniejsze treści stanowiące bazę i esencję III sektora. Każdy z autorów miał za zadanie pisać tak, jakbyście niczego o organizacjach pozarządowych i o danym zagadnieniu nie wiedzieli. Chcemy tę drogę podzielić na trzy etapy.

Pierwszy etap to „Gotowi do startu”. Chodzi o decyzję dotyczącą, chociażby tego, w jakiej formie i strukturze chcecie działać
– czy jako stowarzyszenie, czy fundacja, czy podmiot ekonomii społecznej. Objaśniamy, jak te struktury działają, jakie są
ich zalety, a jakie wady. To jedna z kluczowych rzeczy, którą musicie zrozumieć.

Kolejny rozdział to „Trzymaj poziom”. Tam przyjęliśmy, że już działacie, ale krótko. W związku z tym podpowiadamy, jak dobrze trzymać się wyznaczonej drogi. Czyli co ma zrobić organizacja, aby utrzymać swoją działalność, dobrze funkcjonować
i się rozwijać.

Ostatnim etapem jest „Meta – nie osiadaj na laurach”. Dla nas oznacza to, iż bycie w 3 sektorze to też obowiązki, warunki i regulacje. Postępujmy zatem odpowiedzialnie, pamiętajmy o obowiązkach, szukajmy rozwiązań i bądźmy czujni.

Przeczytaj publikację bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną