Opinia prawna nt. projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu

Na zlecenie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych radca prawny Bartosz Wilk przygotował opinię prawną na temat projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Opinia koncentruje się na wpływie jaki zaproponowane zmiany mogą wywrzeć na organizacje pozarządowe.

Wybrane zagadnienia poruszone w opinii:

  • zmiany podatkowe nie odnoszą się do działalności trzeciego sektora, jednakże niektóre z nich mogą oddziaływać na praktykę przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • projekt zawiera regulacje, stanowiące tzw. zachęty podatkowe dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę – przepisy skonstruowana jednak w ten sposób, że nie wszystkie NGO działające w tych sferach będą mogły z nich skorzystać (opinia proponuje dopracowanie tych rozwiązań);
  • zmiana sposobu określania wzorów formularzy podatkowych, której skutkiem będzie zmniejszenie możliwości wpływania przez obywateli, w tym organizacji społecznych, na ich kształt (w procesie konsultacji).

Zapoznaj się z opinią

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną