w lewym górnym rogu książka, poniżej zeszyt i długopis

Status przedsiębiorstwa społecznego na bazie ustawy o ekonomii społecznej

30 października 2022 r. weszła w życie ustawa o ekonomii społecznej. Od tego dnia niemal wszystkie organizacje pozarządowe – w tym fundacje i stowarzyszenia – z mocy ustawy będą podmiotami ekonomii społecznej. Sam akt jest pierwszym w Polsce aktem rangi ustawowej kompleksowo regulującym zagadnienia ekonomii społecznej. Zapoznaj się z ustawą o ekonomii społecznej Podmiot ekonomii społecznej (PES) a przedsiębiorstwo społeczne (PS) Pierwszym z ważnych pojęć jest definicja podmiotu …

Czytaj dalejStatus przedsiębiorstwa społecznego na bazie ustawy o ekonomii społecznej

NGO dla opornych. 100 odpowiedzi, które musisz poznać

NGO dla opornych. 100 odpowiedzi, które musisz poznać

Publikacja skupia się i omawia najważniejsze treści stanowiące bazę i esencję III sektora. Każdy z autorów miał za zadanie pisać tak, jakbyście niczego o organizacjach pozarządowych i o danym zagadnieniu nie wiedzieli. Chcemy tę drogę podzielić na trzy etapy. Pierwszy etap to „Gotowi do startu”. Chodzi o decyzję dotyczącą, chociażby tego, w jakiej formie i strukturze chcecie działać– czy jako stowarzyszenie, czy fundacja, czy podmiot ekonomii społecznej. Objaśniamy, jak te struktury działają, jakie sąich …

Czytaj dalejNGO dla opornych. 100 odpowiedzi, które musisz poznać

Grafika przedstawia obrazkową prezentację Modelu budowania dialogu

Model budowania dialogu krok po kroku

„Model budowania dialogu krok po kroku” to sprawdzony już z powodzeniem w praktycznych działaniach projektu „Jak rozmawiać?” przewodnik dla wszystkich, którzy chcą rozmawiać ze swoimi społecznościami na ważne dla niej tematy.Jeśli chcecie podjąć trud organizacji dobrych rozmów, model Wam to ułatwi. Zapoznaj się z modelem

Vademecum Zamówień Społecznych

Vademecum Zamówień Społecznych

Organizacje i przedsiębiorstwa społeczne skutecznie realizują zadania zlecane przez samorządy i inne podmioty publiczne. Mają potencjał aby robić to w jeszcze szerszym zakresie. Szansą na to są klauzule społeczne. Proponujemy samorządom wdrożenie modelowych, systemowych rozwiązań, które będą sprzyjały podmiotom ekonomii społecznej w ubieganiu się o zamówienia publiczne w gminie. Aby tego dokonać, warto zrobić trzy ważne kroki prowadzące do zrozumienia idei zlecania zadań przedsiębiorstwom społecznym. Zapoznaj się …

Czytaj dalejVademecum Zamówień Społecznych

Przewodnik odpowiedzialnego przedstawiania ubóstwa w mediach

Przewodnik odpowiedzialnego przedstawiania ubóstwa w mediach

Przewodnik jest skierowany do dziennikarzy i pracowników mediów tradycyjnych oraz do osób prowadzących opiniotwórcze media społecznościowe. Ma za zadanie pokazać sposób, w jaki zdarza się mediom opisywać ubóstwo i osoby jego doświadczające i co można pod tym względem poprawić. Pokazuje „zakazane” wyrażenia i otwiera nowe pola do namysłu. Autorzy przewodnika konsultowali się z osobami doświadczającymi ubóstwa, jakie słowa, zwroty i metody opisu są dla nich nieakceptowalne, a jakie jak najbardziej dopuszczalne. To właśnie …

Czytaj dalejPrzewodnik odpowiedzialnego przedstawiania ubóstwa w mediach

Jak zapewnić dostępność przy realizacji zadań publicznych?

Jak zapewnić dostępność przy realizacji zadań publicznych?

W 2019 roku została uchwalona Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UZD).Celem wprowadzenia ustawy jest stopniowa poprawa dostępności, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami w sposób możliwie samodzielny i komfortowy będą mogły korzystać z budynków i usług publicznych. Równy dostęp do wszystkich usług jest prawem wszystkich osób, gwarantującym niezależność życia. Realizacja ustawy ma poprawićwarunki życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację ze względu …

Czytaj dalejJak zapewnić dostępność przy realizacji zadań publicznych?

e zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne

Nowe funkcjonalności Platformy e-Zamówienia

Od wielu lat trwa proces elektronizacji zamówień publicznych w Polsce. W 2018 został wprowadzony miniPortal – ogólnodostępne narzędzie do składania ofert i elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych. Jak się okazuje to narzędzie było rozwiązaniem tymczasowym, ponieważ zamawiający mogą już korzystać z Platformy e-Zamówienia, dzięki modułowi składania ofert i wniosków. Platforma zastąpi miniPortal. Z poziomu miniPortalu można jeszcze wszcząć postępowania do 31 grudnia 2022 roku. …

Czytaj dalejNowe funkcjonalności Platformy e-Zamówienia

WYPALENIE I KRYZYSY PSYCHICZNE WŚRÓD OSÓB ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE – ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

Wypalenie i kryzysy psychiczne wśród osób zaangażowanych społecznie i politycznie – analiza danych zastanych

Niniejszy raport powstał na potrzeby projektu #DziałamyDlaZmiany prowadzonego przez Fundację STABILO. Raport stanowi próbę ukazania aktualnego stanu wiedzy dotyczącej zjawisk wypalenia i kryzysów psychicznych przeżywanych przez osoby zaangażowane społecznie i politycznie. Opracowany został na podstawie sporządzonego przez autorki przeglądu literatury – omówiono w nim artykuły z oryginalnych badań naukowych, przeglądy literatury innych autorów, raporty organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz książki i artykuły popularno-naukowe poświęcone aktywizmowi. Niniejszy raport …

Czytaj dalejWypalenie i kryzysy psychiczne wśród osób zaangażowanych społecznie i politycznie – analiza danych zastanych

logo_1_procent_CIT_www

1% podatku od firm dla OPP – założenia do ustawy

Przez ostatnie miesiące zbieraliśmy uwagi, sugestie i propozycje dotyczące tego, jak miałby wyglądać w praktyce, mechanizm 1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego. Dziękujemy przedstawicielom fundacji i stowarzyszeń, przedsiębiorcom, samorządowcom, radom działalności pożytku publicznego, a także organizacjom pracodawców, organizacjom sieciowym oraz decydentom za wyrażenie swojej opinii. Wynika z nich, że potrzeba nam nowego narzędzia wsparcia działań obywatelskich. Potrzeba 1% podatku od firm. Uważnie wsłuchiwaliśmy się …

Czytaj dalej1% podatku od firm dla OPP – założenia do ustawy

Flagi Polski i Ukrainy wbite w mała mapę

Badanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej
w kontekście usług dla uchodźców z Ukrainy

Inwazja wosk rosyjskich na Ukrainę postawiła Polskę w obliczu kryzysu związanego z napływem dużej liczby uchodźców (osób przybywających z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 roku) – 13 marca 2022 r. było to już ponad 1,7 mln osób. W celu wsparcia i wzmocnienia procesu przyjmowania i adaptacji osób uciekających z Ukrainy, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, Ośrodkami Wsparcia …

Czytaj dalejBadanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej
w kontekście usług dla uchodźców z Ukrainy

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną