Opinia prawna

Opinia prawna nt. projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu

Na zlecenie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych radca prawny Bartosz Wilk przygotował opinię prawną na temat projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Opinia koncentruje się na wpływie jaki zaproponowane zmiany mogą wywrzeć na organizacje pozarządowe. Wybrane zagadnienia poruszone w opinii: zmiany podatkowe nie odnoszą się do działalności trzeciego sektora, jednakże niektóre z nich mogą oddziaływać na praktykę przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% …

Czytaj dalejOpinia prawna nt. projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu

RAPORT Z BADANIA PRACODAWCA NA TAK 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Raport z badania Pracodawca na TAK

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest w Polsce od lat zbyt niski. Z zakończonego w maju 2021 badania Pracodawca na TAK wynika, że brak wiedzy i edukacji o współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz szereg krzywdzących stereotypów to jedne z najważniejszych czynników utrudniających ich obecność na otwartym rynku pracy. Raport zawiera przede wszystkim ponadczasową wiedzę na temat budowania zespołów różnorodnych pod kątem sprawności. Publikacja nie tylko identyfikuje wyzwania wskazywane przez ankietowanych, ale także podaje receptę na poprawę tej sytuacji. …

Czytaj dalejRaport z badania Pracodawca na TAK

Kwartalnik Trzeci Sektor

Kwartalnik „Trzeci Sektor”

Kwartalnik „3 Sektor” odnosi się do najbardziej aktualnych zagadnień. Kolejne numery będą zawierały teksty przedstawicieli świata nauki i praktyków trzeciego sektora dotyczące ważnych kwestii i problemów w sferze działania organizacji obywatelskich. Każdy numer będzie zawierał tekst dotyczący aktualnych i budzących wątpliwości w zakresie wykładni przepisów w obszarze działania organizacji pozarządowych. Stałym elementem będzie ponadto Kalendarium zmian prawnych. „Kwartalnik Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo …

Czytaj dalejKwartalnik „Trzeci Sektor”

TYLKO JEDEN, A PROCENTUJE. RAPORT NA TEMAT MECHANIZMU 1% PODATKU DOCHODOWEGO

Tylko jeden, a procentuje. Raport na temat mechanizmu 1% podatku dochodowego

Instytut Spraw Obywatelskich w ramach inicjatywy Centrum KLUCZ przygotował raport o mechanizmie 1% podatku dochodowego „Tylko jeden, a procentuje”, z którego dowiesz się: jak wyglądało przekazywanie 1% podatku w latach 2004-2014, z jakich metod pozyskiwania 1% najczęściej korzystają organizacje; co zmienia się w mechanizmie pozyskiwania 1% podatku. Pobierz bezpłatnie

"DOKTRYNY JAKOŚCI". RZECZ O TURKUSOWEJ SAMOORGANIZACJI

„Doktryny jakości”. Rzecz o turkusowej samoorganizacji

Organizacje turkusowe swoją skuteczność zawdzięczają uwolnieniu ludzkiej kreatywności uzyskanej dzięki zbudowaniu przestrzeni partnerstwa, zaufania i odpowiedzialności. To w naturalny sposób prowadzi do pojawiania się inicjatyw doskonalenia struktury organizacji i lepszego realizowania wykonywanej w niej pracy. Można jednak pójść o krok dalej, wyposażając organizację turkusową w repertuar narzędzi i metod związanych z zarządzaniem kompleksową jakością, znanych i praktykowanych w wielu organizacjach od kilkudziesięciu lat i opisanych w wielu książkach. [..] Turkusowa …

Czytaj dalej„Doktryny jakości”. Rzecz o turkusowej samoorganizacji

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH – PORADNIK

Współpraca z samorządem przy realizacji działań społecznych – poradnik

W poniższym dokumencie przedstawiamy wskazówki oraz konkretne momenty w realizacji projektów, w które warto zaangażować decydentów kluczowych do wdrożenia wypracowanych przez organizacje pomysłów. Bez ich udziału i zbudowania dobrej relacji już na starcie projektu, cele organizacji będzie dużo trudniej osiągnąć. Prezentujemy wskazówki dotyczące różnego typu współpracy, nie tylko tej ujętej w formalne partnerstwo. Pobierz i czytaj bezpłatnie

ROK W PANDEMII. RAPORT Z BADAŃ 2020/2021

Rok w pandemii. Raport z badań 2020/2021

Badanie dostarcza wiedzy na temat wpływu pandemii na organizacje, diagnozuje poziom ich aktywności, zbiera dane o nowych działaniach podejmowanych w odpowiedzi na problemy wywołane pandemią. W raporcie przyglądamy się wnętrzu organizacji (sytuacja finansowa, pracownicy i wolontariusze) oraz ich otoczeniu (odbiorcy, partnerzy). Sprawdzamy też jak organizacje korzystały z różnego rodzaju wsparcia zewnętrznego oraz jakie mają dziś kluczowe problemy i potrzeby. Pobierz i czytaj bezpłatnie

PRACA W PANDEMII. RAPORT Z BADAŃ 2020/2021

Praca w pandemii. Raport z badań 2020/2021

Wiemy, jak w pandemii pracuje się organizacjach społecznych! W badaniu udział wzięli przedstawiciele 850 stowarzyszeń i fundacji.   W raporcie „Praca w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021” znajdziesz odpowiedzi na pytania: Jak w pandemii zmieniły się zespoły organizacji? Jaka część zespołów organizacji pracuje w trybie zdalnym? Jak przedstawiciele organizacji pozarządowych oceniają pracę w pandemii? Jak członkowie zespołów organizacji pozarządowych oceniają działania swoich zarządów w pandemii? …

Czytaj dalejPraca w pandemii. Raport z badań 2020/2021

20 LAT NGO.PL - SERIA E-BOOKÓW

20 lat ngo.pl – seria e-booków

E-booki to ukłon w stronę czytelniczek i czytelników portalu ngo.pl – wartościowe treści podane zostały w pigułce, aby nie trzeba było przeszukiwać całego Internetu. Redaktorzy zebrali w jednym miejscu konkretne dane i wnioski, które wraz z wieloma zaangażowanymi w działania społeczne osobami, zbierali przez 20 lat. Pobierz i czytaj bezpłatnie: Jak Polki i Polacy widzą organizacje społeczne? Dotacje. Jak pozyskać fundusze na działalność NGO? Darowizny. Jak pozyskać indywidualne …

Czytaj dalej20 lat ngo.pl – seria e-booków

REALIZACJA „WŁASNEJ INICJATYWY” PRZEZ SAMORZĄDY W LATACH 2018-2020. WYNIKI BADAŃ

Realizacja „własnej inicjatywy” przez samorządy w latach 2018-2020. Wyniki badań

Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020 składa się z trzech części. W pierwszej prezentowane są ramy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. Wskazane są m.in.: zasady jakie reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; czym jest pożytek publiczny i jakie zadania obejmuje w sferze zadań publicznych. W drugiej części zaprezentowane zostały odpowiedzi instytucji publicznych na pytania w zakresie realizacji tzw. własnej inicjatywy. Część trzecia przedstawia …

Czytaj dalejRealizacja „własnej inicjatywy” przez samorządy w latach 2018-2020. Wyniki badań

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną