REALIZACJA „WŁASNEJ INICJATYWY” PRZEZ SAMORZĄDY W LATACH 2018-2020. WYNIKI BADAŃ

Realizacja „własnej inicjatywy” przez samorządy w latach 2018-2020. Wyniki badań

Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020 składa się z trzech części. W pierwszej prezentowane są ramy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. Wskazane są m.in.: zasady jakie reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; czym jest pożytek publiczny i jakie zadania obejmuje w sferze zadań publicznych. W drugiej części zaprezentowane zostały odpowiedzi instytucji publicznych na pytania w zakresie realizacji tzw. własnej inicjatywy. Część trzecia przedstawia …

Czytaj dalejRealizacja „własnej inicjatywy” przez samorządy w latach 2018-2020. Wyniki badań

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW – PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – Poradnik dla organizacji pozarządowych

Sąd online to szansa dla fundacji i stowarzyszeń na uniknięcie wieloletnich procesów sądowych. To także duże oszczędności! Sądownictwo arbitrażowe to alternatywa dla tradycyjnego sądownictwa. W wielu państwach świata, takich jak Australia, Wielka Brytania, czy Szwajcaria, stanowi podstawową ścieżkę rozstrzygania sporów handlowych. To szansa na uniknięcie wieloletnich procesów sądowych oraz minimalizacja kosztów postępowania. Pobierz poradnik bezpłatnie

WSPÓŁPRACA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Współpraca organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi – wnioski z raportu NIK

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w wyniki raportu na temat współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi. Kontrola objęła 42 jednostki, w tym Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Narodowy Instytut Wolności, cztery Ministerstwa, pięć Urzędów Wojewódzkich, 31 beneficjentów. Jej głównym celem była uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy administracja rządowa realizuje zadania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi w sposób zapewniający osiągnięcie założonych celów oraz rzetelnie, gospodarnie i zgodnie z przepisami? …

Czytaj dalejWspółpraca organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi – wnioski z raportu NIK

Metoda Fundacji Orange

Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Niniejsza publikacja ma służyć przedstawieniu metody na projekt społeczny, która została przygotowana na podstawie materiałów zebranych przez Fundację Stocznia. Mówi się, że dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Dobrem, które Fundacja Orange ma i którym chce się podzielić, są doświadczenia zdobyte w ciągu 15 lat działania. W tym czasie przetestowano wiele rozwiązań, szukając najlepszych odpowiedzi na wyzwania społeczne. Udało się wypracować metodę, która może okazać się inspirująca dla innych …

Czytaj dalejMetoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Na trudne czasy potrzebujemy 1% CIT. Można to zrobić „od ręki”. Skorzystają wszyscy.

Z Kubą Wygnańskim rozmawiamy na temat propozycji wprowadzenia możliwości przekazywania 1% podatku z CIT dla organizacji pożytku publicznego. Ilona Pietrzak: Gdyby został wprowadzony 1% CIT, jak Twoim zdaniem należałoby uszczelnić ten mechanizm, aby nie był podatny na zniekształcenie polegające na tworzeniu indywidualnych subkont? Jakub Wygnański: Oczywiście nie chodzi o to, żeby z tych środków nie korzystały ostatecznie indywidualne osoby. Jeżeli mamy do czynienia np. ze stowarzyszeniem rodziców osób chorych na rzadką …

Czytaj dalejNa trudne czasy potrzebujemy 1% CIT. Można to zrobić „od ręki”. Skorzystają wszyscy.

Czas na równe traktowanie podatników

W życiu podobno są dwie pewne rzeczy – śmierć i podatki. O tych drugich porozmawialiśmy z panią dr Marią Supera-Markowską, autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego i podatkowego, w latach 2018-2020 ekspertem w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. W rozmowie mowa między innymi o tym, że wprowadzenie 1% w CIT zapewniłoby równe traktowanie podatników oraz byłoby narzędziem do krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego. Ilona Pietrzak: Na co dzień zajmuje się Pani naukowo prawem finansowym, w tym prawem …

Czytaj dalejCzas na równe traktowanie podatników

Nie da się przekonać ludzi do jedzenia jabłek przez dawanie im pomarańczy

Z Wojciechem Kaczmarczykiem, Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, o koncepcji wprowadzenia możliwości odpisu 1% CIT oraz o możliwych ryzykach związanych z takim rozwiązaniem rozmawia Rafał Górski, Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Rafał Górski: Panie Dyrektorze, czy mechanizm alokacji 1% podatku z CIT może być narzędziem rozwoju organizacji społecznych w Polsce? Wojciech Kaczmarczyk: Odpowiadając na tak postawione pytanie, należałoby się przyjrzeć strukturze budżetów …

Czytaj dalejNie da się przekonać ludzi do jedzenia jabłek przez dawanie im pomarańczy

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną