Podręcznik: Proces legislacyjny. Udział organizacji pozarządowych i partnerów społecznych

Podręcznik „Proces legislacyjny. Udział organizacji pozarządowych i partnerów społecznych” obejmuje zagadnienia dotyczące procesu legislacyjnego. W poszczególnych częściach zostały omówione procedury legislacyjne projektu ustawy oraz rządowego projektu rozporządzenia – aktów prawnych stanowiących źródło powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem tych etapów procesu, w których najskuteczniej mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni.

Zapoznaj się z publikacją bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną