Praca w pandemii. Raport z badań 2020/2021

Wiemy, jak w pandemii pracuje się organizacjach społecznych! W badaniu udział wzięli przedstawiciele 850 stowarzyszeń i fundacji.  

W raporcie „Praca w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021” znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Jak w pandemii zmieniły się zespoły organizacji?
  • Jaka część zespołów organizacji pracuje w trybie zdalnym?
  • Jak przedstawiciele organizacji pozarządowych oceniają pracę w pandemii?
  • Jak członkowie zespołów organizacji pozarządowych oceniają działania swoich zarządów w pandemii?

Pobierz i czytaj bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną