Przewodnik odpowiedzialnego przedstawiania ubóstwa w mediach

Przewodnik jest skierowany do dziennikarzy i pracowników mediów tradycyjnych oraz do osób prowadzących opiniotwórcze media społecznościowe. Ma za zadanie pokazać sposób, w jaki zdarza się mediom opisywać ubóstwo i osoby jego doświadczające i co można pod tym względem poprawić. Pokazuje „zakazane” wyrażenia i otwiera nowe pola do namysłu.

Autorzy przewodnika konsultowali się z osobami doświadczającymi ubóstwa, jakie słowa, zwroty i metody opisu są dla nich nieakceptowalne, a jakie jak najbardziej dopuszczalne. To właśnie osoby doświadczające ubóstwa, powinny być ekspertami dla piszących na temat ubóstwa. Ich wkład jest niezbędny, ponieważ pozwala dostrzec różne aspekty ubóstwa i przezwyciężyć siłę frazesów i zgranych zwrotów, które wciąż bywają używane w medialnych opisach ubóstwa.

Pobierz przewodnik bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną