Raport: Rozwój ekonomii społecznej w 2019 roku. Wynik badań pilotażowych

90 000 podmiotów, w tym 1 400 spółdzielni i 88 600 organizacji non-profit, które spełniają definicję ekonomii społecznej. Takie sumy opisują rozwój ekonomii społecznej w Polsce w 2019 w raporcie przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny.

Jest to wynik niższy o 3,6% względem roku 2017. Przekłada się to także na ogólnie niższą ilość aktywnych spółdzielni socjalnych, które w badaniu stanowią 65,7% wszystkich podmiotów. W porównaniu z wynikiem z poprzedniego raportu ich liczba spadłą o 3.7% za sprawą zmniejszenia się liczby spółdzielni pracy (o 18,0%) oraz spółdzielni inwalidów i niewidomych (o 13,1%). Jak wynika z raportu podmioty ekonomii społecznej zatrudniały 25,4 tys. osób z grup zagrożonych wykluczaniem. W procesie przodowały głównie spółdzielnie inwalidów i niewidomych – blisko 40%. Około 1,2 tys. podmiotów działało na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej swoich pracowników. W 2019 roku ekonomia społeczna wygenerowała łączne przychody o wartości 35,1 mld złotych – jest to wynik wyższy ponad 3 mld złotych.

Ponadto w raporcie znajdziemy także dane dotyczące współpracy z jednostkami samorządowymi oraz prognozy dotyczące przyszłego rozwoju sektora, a także wpływu pandemii covid na ekonomię społeczną.

Czytaj bezpłatnie raport Rozwój ekonomii społecznej w 2019 roku

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną