Raport: Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w 2022 roku

Głównym celem badania było dokonanie wielowymiarowej oceny stanu ekonomii społecznej w regionie w roku 2022 oraz podsumowanie udzielonego wsparcia w obszarze ES w latach 2018-2022.

Cel główny badania zrealizowano poprzez następujące cele szczegółowe:

  • Przedstawienie sytuacji ekonomii społecznej w woj. łódzkim wraz z analizą stanu prawnego,
  • Ocena działalności infrastruktury wsparcia ES w województwie łódzkim,
  • Diagnoza sytuacji ES w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
  • Analiza współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej,
  • Porównanie rozwoju ekonomii społecznej w województwie łódzkim w latach 2018-2022,
  • Analiza potrzeb obszarów strategicznej interwencji (OSI) z uwzględnieniem miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.
  • Identyfikacja barier i problemów związanych z realizacją działań na rzecz rozwoju ES w regionie oraz sformułowanie rekomendacji poprawiających ich wdrażanie.

Przeczytaj raport bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną