Regeneracja! Społeczeństwo

Regeneracja! Społeczeństwo to wielowątkowa publikacja, która zgłębia problematykę odnowy społecznej w obliczu licznych wyzwań współczesnego świata.

Książka stanowi forum dla przemyśleń oraz rozmów na temat kształtu, jaki powinno przyjąć nasze społeczeństwo, aby sprostać wyzwaniom środowiskowym, technologicznym, cywilizacyjnym, wynikających z uwarunkowań geopolitycznych, ale też mających odbicie lokalne.

Czytaj bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną