Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027 wyznacza kierunki działań do roku 2027 w obszarze ekonomii społecznej dla województwa łódzkiego i jest spójny z innymi, krajowymi dokumentami strategicznymi. Przy opracowaniu RPRESWŁ przyjęto założenie, że program ma być selektywny i skoncentrowany na kwestiach kluczowych dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie łódzkim. Oznacza to, że program koncentruje się na działaniach, które mogą mieć największe przełożenie na kondycje podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Głównym celem RPRESWŁ, jest zwiększenie udziału PES i PS w gospodarce i w rozwiązywaniu problemów społecznych w województwie łódzkim.

Zapoznaj się z Programem

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną