Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2019

Przedmiotem badań Firmy Lokalne Badania Społeczne była wielowymiarowa ocena stanu ekonomii społecznej w województwie łódzkim w roku 2019, a także ewaluacja działalność ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w latach 2018 – 2019 w regionie łódzkim. Raport zawiera szczegółowe informacje dotyczące rodzajów aktywności podmiotów, a także stan zatrudnienia oraz źródła przychodu. Z raportu możemy także dowiedzieć się o nastrojach panujących wśród przedstawicieli poszczególnych podmiotów ekonomii społecznej. Badania wskazują również poziom satysfakcji z usług OWES.

Zapoznaj się bezpłatnie z raportem Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2019

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną