Strategiczna mapa drogowa rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce

Strategiczna Mapa Drogowa (SMD) jest to strategia nowego typu, strategia, która pozwala włączyć się wszystkim zainteresowanym, określająca cele cząstkowe na podstawie aktualnych możliwości, pozwalająca przystosowywać się do zmieniającej się sytuacji. Ale też Mapa nie wskazuje prostych rozwiązań.

Wiele dróg wymaga gruntownego remontu. Trzeba poszukiwać nowych rozwiązań, zmieniać prawa, postawy… zmieniać też sam sektor.

Czytaj publikację III sektor dla Polski. Strategiczna mapa drogowa rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce”

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną