Strategie czy przystosowanie. Sytuacja organizacji pozarządowych w Polsce po 2015 roku

W sektorze pozarządowym ujawnił się podział analogiczny do podziału sceny politycznej – obserwować można próby przyporządkowywania organizacji poszczególnym opcjom politycznym i stosowanie narracji konfliktu. Zaistniała sytuacja, mająca swoje uzasadnienie w zmianach prawnych i organizacyjnych, sprawia, że organizacje podejmują próby dostosowania się do obowiązujących warunków.

Celem projektu badawczego było zdiagnozowanie skutków zmiany sytuacji prawnej i finansowej polskiego sektora pozarządowego, która nastąpiła po 2015 roku, a także analiza strategii podejmowanych przez organizacje pozarządowe w tym zakresie. Należy jednak podkreślić, że ze względu na ograniczony zasięg badanie miało charakter eksploracyjny. Sformułowane wnioski to raczej inspiracja do dalszych pogłębionych analiz niż skończony materiał.

Czytaj bezpłatnie publikację Strategie czy przystosowanie. Sytuacja organizacji pozarządowych w Polsce po 2015 roku

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną