Vademecum Zamówień Społecznych

Organizacje i przedsiębiorstwa społeczne skutecznie realizują zadania zlecane przez samorządy i inne podmioty publiczne. Mają potencjał aby robić to w jeszcze szerszym zakresie. Szansą na to są klauzule społeczne. Proponujemy samorządom wdrożenie modelowych, systemowych rozwiązań, które będą sprzyjały podmiotom ekonomii społecznej w ubieganiu się o zamówienia publiczne w gminie. Aby tego dokonać, warto zrobić trzy ważne kroki prowadzące do zrozumienia idei zlecania zadań przedsiębiorstwom społecznym.

Zapoznaj się z modelem i wykorzystaj bazę wiedzy o zamówieniach publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną