Weryfikacja spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako przedsiębiorstw społecznych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało pismo, w którym podsumowuje dotychczasowe interpretacje dot. weryfikacji spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako przedsiębiorstw społecznych.

Kiedy spółka może być podmiotem ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwem społecznym?

Umowa/statut spółki non profit/ not for profit powinna wyraźnie wskazywać, że spółka:

  • nie działa w celu osiągnięcia zysku,
  • przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych, oraz
  • nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

warunkiem uznania spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za podmiot ekonomii społecznej (a w określonych przypadkach: przedsiębiorstwo społeczne), jest pozytywna weryfikacja umowy lub statutu spółki w zakresie zapisów wskazujących, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku, przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (tzn. statut bądź umowa spółki musi zawierać wszystkie wyżej wymienione przesłanki).

Przeczytaj więcej

Status przedsiębiorstwa społecznego na bazie ustawy o ekonomii społecznej

Pismo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ws. weryfikacji spółek


Chcesz uzyskać status przedsiębiorstwa na bazie ustawy o ekonomii społecznej? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Dla organizacji pozarządowych z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego.

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną