Wolontariat w 2022 roku

Publikacja GUS pt. „Wolontariat w 2022 roku” stanowi cenne źródło informacji na temat społecznego oraz ekonomicznego znaczenia wolontariatu świadczonego w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarki społecznej, sektorze publicznym, a także realizowanego indywidualnie, poza strukturami organizacyjnymi.

Zapoznaj się z opracowaniem

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną