Wypalenie i kryzysy psychiczne wśród osób zaangażowanych społecznie i politycznie – analiza danych zastanych

Niniejszy raport powstał na potrzeby projektu #DziałamyDlaZmiany prowadzonego przez Fundację STABILO. Raport stanowi próbę ukazania aktualnego stanu wiedzy dotyczącej zjawisk wypalenia i kryzysów psychicznych przeżywanych przez osoby zaangażowane społecznie i politycznie. Opracowany został na podstawie sporządzonego przez autorki przeglądu literatury – omówiono w nim artykuły z oryginalnych badań naukowych, przeglądy literatury innych autorów, raporty organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz książki i artykuły popularno-naukowe poświęcone aktywizmowi. Niniejszy raport zdaje relację z obecnego stanu wiedzy, a zarazem w pewnym zakresie również z luk w wiedzy. Wskazuje sposoby postępowania w celu wzmocnienia systemowej i indywidualnej ochrony aktywistów przed wypaleniem i kryzysami psychicznymi oraz potencjalne kierunki dalszego badania i interwencji w tych obszarach.

Czytaj raport bezpłatnie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną