Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy (2021-2023)

Dokumenty do pobrania

V edycja projektu (sierpień – grudzień 2022)

Dokumenty rekrutacyjne

Druk US-7 ZUS

Dokumenty – ocena formalna i merytoryczna

Dokumenty – doradztwo zawodowe

Dokumenty wsparcie finansowe

1. Regulamin przyznawania środków finansowych
2. Wzór biznesplanu
3. Karta oceny biznesplanu
4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej
5. Wzór umowy o wsparcie finansowe
6. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
7. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
8. Wzór umowy o wsparcie pomostowe
9. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
10. Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
11. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – osoby niepełnosprawne.
12. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
14. Oświadczenia – zestawienie zbiorcze

================================================================================

IV edycja projektu (lipiec – wrzesień 2022)

Dokumenty rekrutacyjne

Druk US-7 ZUS

Dokumenty – ocena formalna i merytoryczna

Dokumenty – doradztwo zawodowe

Dokumenty wsparcie finansowe

1. Regulamin przyznawania środków finansowych
2. Wzór biznesplanu
3. Karta oceny biznesplanu
4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej
5. Wzór umowy o wsparcie finansowe
6. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
7. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
8. Wzór umowy o wsparcie pomostowe
9. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
10. Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
11. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – osoby niepełnosprawne.
12. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
14. Oświadczenia – zestawienie zbiorcze

================================================================================

III edycja projektu (luty – czerwiec 2022) – zakończona

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Oświadczenie o utracie zatrudnienia
 5. Wykaz sektorów wykluczonych

Druk US-7 ZUS

 1. Wzór wypełnienia wniosku US-7
 2. Wniosek US-7 do ZUS

Dokumenty – ocena formalna i merytoryczna

 1. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 2. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Dokumenty – doradztwo zawodowe


1. Karta oceny predyspozycji kandydata

Dokumenty wsparcie finansowe


1. Regulamin przyznawania środków finansowych
2. Wzór biznesplanu
3. Karta oceny biznesplanu
4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej
5. Wzór umowy o wsparcie finansowe
6. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
7. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
8. Wzór umowy o wsparcie pomostowe
9. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
10. Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
11. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – osoby niepełnosprawne.
12. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
14. Oświadczenia – zestawienie zbiorcze

================================================================================

II edycja projektu (wrzesień 2021 – styczeń 2022) – zakończona

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Oświadczenie o utracie zatrudnienia
 5. Wzór wypełnienia wniosku US-7
 6. Wniosek US-7 do ZUS
 7. Wykaz sektorów wykluczonych

Dokumenty – ocena formalna i merytoryczna

 1. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 2. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Dokumenty – doradztwo zawodowe

 1. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 2. Karta oceny predyspozycji kandydata

Dokumenty szkoleniowe

 1. Karta oceny predyspozycji kandydata

Dokumenty wsparcie finansowe

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych
 2. Wzór biznesplanu
 3. Karta oceny biznesplanu
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej
 5. Wzór umowy o wsparcie finansowe
 6. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 7. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 8. Wzór umowy o wsparcie pomostowe
 9. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 10. Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 11. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – osoby niepełnosprawne.
 12. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 14. Oświadczenia – zestawienie zbiorcze

Dokumenty rozliczeniowe

 1. Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia
 2. Rozliczenie wydatkowanego wsparcia

================================================================================

I edycja projektu (marzec – lipiec 2021) – zakończona

Dokumenty REKRUTACYJNE

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Oświadczenie o utracie zatrudnienia
 5. Wzór wypełnienia wniosku US-7
 6. Wniosek US-7 do ZUS
 7. Wykaz sektorów wykluczonych

Dokumenty – OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA

 1. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 2. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Dokumenty – DORADZTWO ZAWODOWE

 1. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 2. Karta oceny predyspozycji kandydata

Dokumenty SZKOLENIOWE

 1. Wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Dokumenty WSPARCIE FINANSOWE

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych
 2. Wzór biznesplanu
 3. Karta oceny biznesplanu
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej
 5. Wzór umowy o wsparcie finansowe
 6. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 7. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 8. Wzór umowy o wsparcie pomostowe
 9. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 10. Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 11. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – osoby niepełnosprawne.
 12. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 14. Oświadczenia – zestawienie zbiorcze

Dokumenty ROZLICZENIOWE

 1. Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia
 2. Rozliczenie wydatkowanego wsparcia

Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną