Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy (2021-2023)

Dotacja krok po kroku

EDYCJA V

 • Nabór dokumentów rekrutacyjnych

  12-29.09.2022

 • Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych

  30.09.2022

 • Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

  03.10.2022

 • Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej

  03.10.2022

 • Rozmowy z doradcą zawodowym

  04-06.10.2022

 • Ogłoszenie listy rankingowej

  10.10.2022

 • Blok szkoleniowy

  17-28.10.2022

 • Praca nad biznesplanami

  02.11-7.11.2022

 • Nabór biznesplanów

  08-18.11.2022

 • Ocena formalna biznesplanów

  21.11.2022

 • Ocena merytoryczna biznesplanów

  22-28.11.2022

 • Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej

  29.11.2022

 • Ostateczna lista rankingowa

  29.11.2022

 • Rejestracja w CEiDG

  grudzień 2022

 • Wniesienie zabezpieczenia

  grudzień 2022

 • Podpisanie umów o wsparcie finansowe i pomostowe

  grudzień 2022

 • Wypłata środków finansowych z dotacji

  grudzień 2022

EDYCJA IV – lipiec-wrzesień 2022

 • Nabór dokumentów rekrutacyjnych

  06.06.2022-01.07.2022

 • Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych

  04.07.2022

 • Korekta błędów formalnych formularzy rekrutacyjnych

 • Ponowna ocena formalna formularzy

 • Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

  05.07.2022

 • Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej

  05.07.2022

 • Odwołania od oceny merytorycznej

 • Rozmowy z doradcą zawodowym

  06-08.07.2022

 • Ogłoszenie listy rankingowej

  08.07.2022

 • Blok szkoleniowy

  18.07.2022-29.07.2022

 • Praca nad biznesplanami

  01.08. – 04.08.2022

 • Nabór biznesplanów

 • Ocena formalna biznesplanów

 • Uzupełnienia formalne

 • Ponowna ocena formalna biznesplanów, które zawierały braki formalne

 • Ocena merytoryczna biznesplanów

 • Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej

 • Odwołania od oceny merytorycznej

 • Ocena zasadności odwołań

 • Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania od oceny

 • Ostateczna lista rankingowa

 • Rejestracja w CEiDG

 • Wniesienie zabezpieczenia

 • Podpisanie umów o wsparcie finansowe i pomostowe

 • Wypłata środków finansowych z dotacji

EDYCJA III

 • Nabór dokumentów rekrutacyjnych

  01.02.2022-18.02.2022

 • Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych

  21.02.2022

 • Korekta błędów formalnych formularzy rekrutacyjnych

  22-24.02.2022

 • Ponowna ocena formalna formularzy

  25.02.2022

 • Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

  28.02.2022

 • Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej

  28.02.2022

 • Odwołania od oceny merytorycznej

  01-07.03.2022

 • Rozmowy z doradcą zawodowym

  09-15.03.2022

 • Ogłoszenie listy rankingowej

  15.03.2022

 • Blok szkoleniowy

  22.03.-04.04.2022

 • Praca nad biznesplanami

  05-08.04.2022

 • Nabór biznesplanów

  11-15.04.2022

 • Ocena formalna biznesplanów

  19.04.2022

 • Uzupełnienia formalne

  20-22.04.2022

 • Ponowna ocena formalna biznesplanów, które zawierały braki formalne

  25.04.2022

 • Ocena merytoryczna biznesplanów

  26.04.2022 – 04.05.2022

 • Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej

  05.05.2022

 • Odwołania od oceny merytorycznej

  06.05.2022-12.05.2022

 • Ocena zasadności odwołań

  13.05.2022

 • Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania od oceny

  13.05.2022

 • Ostateczna lista rankingowa

  16.05.2022

 • Rejestracja w CEiDG

  17.05-25.05.2022

 • Wniesienie zabezpieczenia

  26.05.2022 –

 • Podpisanie umów o wsparcie finansowe i pomostowe

  26.05.2022 –

 • Wypłata środków finansowych z dotacji

  26.05.2022-


Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną