Dotacja krok po kroku

Edycja II

 • Nabór dokumentów rekrutacyjnych

  30.08.2021-01.10.2021

 • Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych

  07.10.2021

 • Korekta błędów formalnych formularzy rekrutacyjnych

  8-12.10.2021

 • Ponowna ocena formalna formularzy

  13.10.2021

 • Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

  20.10.2021

 • Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej

  21.10.2021

 • Odwołania od oceny merytorycznej

  22-28.10.2021/powtórna ocena merytoryczna – 29.10.2021

 • Rozmowy z doradcą zawodowym

  2-4.11.2021

 • Ogłoszenie listy rankingowej

  5.11.2021

 • Blok szkoleniowy

  17.11.2021-30.11.2021

 • Praca nad biznesplanami

  7-10.12.2021

 • Nabór biznesplanów

  13-17.12.2021

 • Ocena formalna biznesplanów

  20.12.2021

 • Uzupełnienia formalne

  21-23.12.2021

 • Ponowna ocena formalna biznesplanów, które zawierały braki formalne

  24.12.2021

 • Ocena merytoryczna biznesplanów

  27-31.12.2021

 • Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej

  03.01.2022

 • Odwołania od oceny merytorycznej

  04-11.01.2022

 • Ocena zasadności odwołań

  12.01.2022

 • Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania od oceny

  12.01.2022

 • Ostateczna lista rankingowa

  13.01.2022

 • Rejestracja w CEiDG

  17-24.01.2022

 • Wniesienie zabezpieczenia

  03-04.02.2022

 • Podpisanie umów o wsparcie finansowe

  03-04.02.2022

 • Nabór wniosków o wsparcie pomostowe

  07-09.02.2022

 • Ocena formalna wniosków o wsparcie pomostowe

  10.02.2022

 • Ocena merytoryczna wniosków o wsparcie pomostowe

  11.02.2022

 • Podpisanie umów o wsparcie pomostowe

  14-15.02.2022

Edycja I

 • Nabór dokumentów rekrutacyjnych

  Termin na złożenie dokumentów rekrutacyjnych od 09.03.2021 do 26.03.2021

 • Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych

  Termin oceny formalnej – 01.04.2021

 • Korekta błędów formalnych formularzy rekrutacyjnych

  Termin: 02-07.04.2021

 • Ponowna ocena formalna formularzy

  Termin: 08.04.2021

 • Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

  Termin: 09.04.2021

 • Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej

  Termin: 12.04.2021

 • Odwołania od oceny merytorycznej

  Termin: 13-14.04.2021

 • Rozmowy z doradcą zawodowym

  Termin 19-22.04.2021, Doradztwo grupowe – 23.04.2021

 • Ogłoszenie listy rankingowej

 • Blok szkoleniowy

  Termin: 05.05.2021 – 19.05.2021

 • Praca nad biznesplanami

  Termin: 18 – 21.05.2021

 • Nabór biznesplanów

  Termin: 24.05.2021 – 04.06.2021

 • Ocena formalna biznesplanów

  Termin: 07.06.2021

 • Uzupełnienia formalne

  Termin: 08.06.2021-10.06.2021

 • Ponowna ocena formalna biznesplanów, które zawierały braki formalne

  Termin: 11.06.2021

 • Ocena merytoryczna biznesplanów

  Termin: 11.06.2021 – 18.06.2021

 • Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej

  Termin: 21.06.2021

 • Odwołania od oceny merytorycznej

  Termin: 22-28.06.2021

 • Ocena zasadności odwołań

  Termin: 29.06.2021

 • Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania od oceny

  Termin: 30.06.2021

 • Ostateczna lista rankingowa

  Termin: 02.07.2021

 • Rejestracja w CEiDG

 • Wniesienie zabezpieczenia

 • Podpisanie umów o wsparcie finansowe

 • Wypłata środków dotacyjnych


Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną