Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy (2021-2023)

O projekcie

Zdjęcie radosnego młodego mężczyzny na tle nieba – wygląda jakby leciał

Celem projektu jest wzrost wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorczych 30 osób (18 kobiet i 12 mężczyzn), w tym uruchomienie przez 26 z nich działalności gospodarczej.

Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Okres realizacji projektu: 01.01.2021–31.08.2023

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Projekt realizowany jest przez Instytut Spraw Obywatelskich

Wartość projektu wynosi 1 615 605,12 zł w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 361 631,99 zł.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.


Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną