1% z CIT wpisany do białej księgi

Podczas Samorządowego Okrągłego Stołu, który odbył się 8-9.05.2022 r. we Wrocławiu w „Białą Księgę” 222 rekomendacji wpisano „wprowadzenie możliwości odpisu 1% w podatku CIT na rzecz tych organizacji.


Zestaw propozycji przygotowało ponad 120 ekspertów, samorządowców i przedstawicieli NGO. Obradowali m.in. przedstawiciele Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Ruchu Samorządowy TAK! Dla Polski, Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, Pracodawców RP, Fundacji Ukraina, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Akademii Nauk. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji w tym m.in. przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji im. Stefana Batorego, rektorzy uczelni, członkowie Parlamentu i Komisji Europejskiej czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta RP. Obradom Samorządowego Okrągłego Stołu przysłuchiwało się kilkaset osób, które zasiadły na widowni we wrocławskiej Hali Stulecia. Wydarzenie było transmitowane na kilkunastu kanałach w mediach społecznościowych oraz na ogólnopolskich antenach telewizyjnych. Dokument trafił do Premiera, Prezydenta RP oraz Marszałków Sejmu i Senatu i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak ogłoszono na konferencji po spotkaniu z Prezydentem, Premierem, Senatem i Sejmem „księga jest repetytorium wiedzy na temat stanu faktycznego oraz potrzeb, rozwiązań systemowych na najbliższe lata”.

Rekomendacja wpisana do Białej Księgi”:

Zwiększony PIT dla samorządów i NGO staje się kluczowy, dlatego postuluje się wzrost udziału w PIT dla samorządów. Postuluje się także podwyższenie do 1,5% możliwości odpisu z PIT na rzecz organizacji pozarządowych, a także wprowadzenie możliwości odpisu 1 % w podatku CIT na rzecz tych organizacji. […] Ponadto stworzenie mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pozwoli na wzmocnienie sektora obywatelskiego, dzięki dodatkowym środkom z 1% podatku dochodowego oraz włączenie sektora przedsiębiorców w dbanie o dobro wspólne (społeczna odpowiedzialność biznesu).

Zapoznaj się z Białą Księgą.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną