84 nowe miejsca pracy w województwie łódzkim

Mamy to! Przy wsparciu Centrum KLUCZ w ciągu ostatniego roku powstały 84 nowe miejsca pracy w woj. łódzkim. Po wsparcie finansowe sięgnęło 18 podmiotów. Poniżej prezentujemy 18 dotacjobiorców, którzy zdecydowali się tworzyć miejsca pracy dla osób, którym pracę na otwartym rynku trudno byłoby znaleźć. Zatrudnili osoby z niepełnosprawnościami, chorujące psychicznie, czy bezrobotne.

DBBM Sp. z o. o.

DBBM to spółka non-profit z Pabianic, która prowadzi swoją działalność na dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest pomoc osobom z niepełnosprawnością wzrokową poprzez wydruk materiałów w zapisie Braille’a. Drugi obszar działalności Spółki to sklep internetowy oferujący unikalne wyroby rękodzieła artystycznego wytwarzane pojedynczo lub w niewielkich seriach wyłącznie przy użyciu naturalnych materiałów. Zakres asortymentu sklepu to m.in. dekoracje okolicznościowe (w tym kompozycje florystyczne), ceramika użytkowa, metaloplastyka, przedmioty drewniane, lniane, wełniane, bawełniane oraz lokalne produkty spożywcze pochodzące z różnych regionów kraju.  Spółka zatrudnia trzyosobowy personel.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA “PROMYK NADZIEI”

Spółdzielnia powstała w 2009 roku, a jej głównymi działalnościami są handel, usługi społeczne, wynajem sal szkoleniowych i catering. Dzięki dotacji zostały utworzone 2 miejsca pracy. Promyk Nadziei jest znany w Opocznie ze sklepów ze zdrową żywnością i naturalną chemią oraz z działań na rzecz osób wykluczonych społecznie i biernych zawodowo. Mieszkańcy doceniają prospołeczną postawę wszystkich członków Spółdzielni.

Przeczytaj więcej o działalności Spółdzielni

FUNDACJA IDEE SPOŁECZNE “FIDEES”

Fundacja powstała w 2016 roku, aby profesjonalnie wspierać ludzi i podmioty działające na rzecz innych. Działa w obszarze szeroko rozumianych usług społecznych (m.in. wraz z partnerami samorządowymi prowadzi Centrum Usług Środowiskowych, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego), jak również koordynuje, monitoruje i rozlicza realizację projektów finansowanych z różnych źródeł. Fundacja prowadzi też biuro rachunkowe, a dzięki dotacji zostało utworzone jedno miejsce pracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej o FIDEES

Stowarzyszenie Oratorium – Przygoda Życia

Organizacja od 23 lat prowadzi działalność polegającą na organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach wsparcia otrzymanego przez OWES stowarzyszenie rozszerzy swoją działalność o usługi wypoczynkowe dla innych grup wiekowych (seniorów, rodzin) czy określonych grup zawodowych. Zwiększona zostanie ilość turnusów letnich kolonii dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów zimowych i zielonych szkół. W ramach dotacji utworzone zostało 1 miejsce pracy.

Więcej o Stowarzyszeniu Oratorium – Przygoda Życia

Nowa Era Spółdzielnia Socjalna

Organizacja zajmuje się prowadzeniem zajęć fitness w łódzkich szkołach i studiach fitness, dotychczas zorganizowała m.in obóz sportowo-motywacyjny dla ponad 300 kobiet w całej Polsce. Spółdzielnia prowadzi również platformę sprzedaży sprzętu fitness oraz programów treningowych. Organizacja kieruje swe usługi zarówno dla dzieci i dorosłych. W ramach wsparcia finansowego utworzonych zostało 5 nowych miejsc pracy.

Fundacja Piotrkowska 17 

Fundacja powstała w 2022 roku, aby prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. W ramach wsparcia otrzymanego przez OWES Centrum KLUCZ fundacja rozszerzy swoją działalność o usługi gastronomiczne oraz inicjowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw służących promocji kultury i sztuki. W ramach dotacji utworzone zostało 6 miejsc pracy. 

Przeczytaj więcej o Piotrkowskiej 17

Fundacja Biuro Interwencyjnej Edukacji i Dydaktyki Artystycznej 

Fundacja powstała w 2015 roku, a jej celem jest uświadamianie rangi estetyki w budowaniu jakości życia, poprzez edukację estetyczną i kulturową z naciskiem na rozwój integracji, zachowując przy tym indywidualizm i kreatywność. Propaguje i wspiera kulturę, sztukę oraz twórczość jako ważny element towarzyszący w codzienności każdego człowieka i integrujący wiele środowisk. Fundacja prowadzi także kawiarnio-galerię o niepowtarzalnym, surindustrialnym wystroju. W ramach wsparcia pomostowego utworzone zostały 3 nowe  miejsca pracy. 

Przeczytaj więcej o prowadzonej przez Fundację Kawiarni Surindustrialle

Fundacja Rampa

Fundacja działa w Pabianicach od roku 2011. W roku 2018, na terenie miasta Pabianice w opustoszałej i starej fabryce poligraficznej założyli Chrześcijańskie Centrum Rampa. Ich działalność opiera się przed wszystkim na pracy z młodzieżą zagrożoną wykolejeniem oraz wykluczeniem społecznym, ludźmi bezdomnymi, uzależnionymi oraz ich rodzinami. Dzięki dotacji utworzą 10 miejsc pracy.

Więcej o fundacji Rampa

Zarisz sp. z o.o.

Spółka Zarisz została założona dzięki współpracy z naszym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jej misją jest promowanie i budowanie świadomości społecznej na temat kultury Romów w Polsce. Spółka otworzy foodtruck z romskimi potrawami, w którym zatrudnienie znajdzie 6 osób.

Fundacja Krok do Przodu

Dwa filary ich działalności to kultura i rynek pracy. Dostrzegają w swoim otoczeniu młodzież o ogromnym potencjale, której nie stymuluje się do dalszego rozwoju i nie daje się im odpowiednich narzędzi do tego. To starają się zmienić. Dzięki środkom z pozyskanej dotacji utworzą 3 miejsca pracy w dwóch lokalach gastronomicznych.

Więcej o fundacji Krok do Przodu

Fundacja Księgowość XXI wieku

To młoda organizacja, bo powstała w połowie 2021 roku z myślą o edukacji księgowej innych organizacji. Jej liderzy, chcąc rozwijać się w tym kierunku, postanowili aplikować o miejsca pracy. Z dobrym rezultatem, bo dzięki ich staraniom powstaną 3 nowe miejsca pracy i będą świadczyli usługi księgowo-podatkowe dla innych podmiotów.

Spółdzielnia Socjalna Piątkowska

Spółdzielnia od 2017 r. prowadzi w Głownie piekarnię. Powstała w 2016 r. dzięki dotacji OWES Centrum KLUCZ jako spółdzielnia dwóch osób prawnych – Stowarzyszeń „em-ka” oraz „Prodesse” i zatrudniła 6 osób z niepełnosprawnością. W tym roku, dzięki kolejnej dotacji Centrum KLUCZ, utworzy następne 5 miejsc pracy.

Przeczytaj więcej o historii powstania Spółdzielni Socjalnej „Piątkowska”

Strona internetowa Spółdzielni Socjalnej Piątkowska

Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna

Fundacja prowadzi jadłodajnię, punkt gastronomiczny i organizuje imprezy okolicznościowe. Prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Magazyn Żywności w Opocznie. W tym roku, dzięki kolejnej dotacji OWES, utworzy aż 8 nowych miejsc pracy.

Przeczytaj więcej o działalności Fundacji Ostoja

Strona internetowa Fundacji Ostoja

LARIGO GROUP Spółka z o.o.

Spółka będzie świadczyć usługi niszczenia dokumentów i innych nośników danych na terenie całego kraju. Misją organizacji jest budowanie świadomości, jak ważna jest ochrona danych i jakie konsekwencje może mieć nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z RODO. W Larigo Group powstanie 7 nowych miejsc pracy dla osób niesłyszących.

Strona internetowa Larigo Group

Fundacja Europejskie Forum Rozwoju

Fundacja Europejskie Forum Rozwoju została powołana do życia w lipcu 2016 r. Skupia wokół siebie specjalistów różnych dziedzin, głównie z zakresu biznesu, prawa, finansów, marketingu oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Świadczy usługi księgowe m.in. dla organizacji pozarządowych. Z pozyskanej dotacji utworzy 5 nowych miejsc pracy.

Strona internetowa Europejskiego Forum Rozwoju

Fundacja Dzielnia

Fundacja Dzielnia wspiera ludzi, którym trudno jest poradzić sobie w dzisiejszej niełatwej rzeczywistości. Sprzeciwiają się społecznemu wykluczeniu kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu: bo ktoś jest inny, bo ktoś jest stary, niepełnosprawny lub biedny. Stworzyli fundację właśnie po to, by nikt nie został sam.

Realizują projekty aktywizujące seniorów oraz wspierające osoby ubogie. Prowadzą sklepy socjalne – wspierając dzięki temu najbardziej potrzebujących, ale też przeciwdziałając marnowaniu żywności. Bliska jest im idea zero waste. Organizują wydarzenia integrujące różne grupy społeczne. Ze środków pozyskanych w ramach dotacji dadzą pracę 6 osobom.

Strona internetowa Fundacji Dzielnia

Fundacja Jarzębina

Nadrzędnym celem fundacji jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym działania w obszarze pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu, marginalizacji i ubóstwu, w tym w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, stan zdrowia i status materialny czy pochodzenie. W ramach działalności gospodarczej otworzą sklep społeczny, w którym będą oferować produkty spożywcze i chemiczne z krótkim terminem spożycia. Zatrudnią łącznie 6 osób.

In Posterum non profit spółka z o.o.

Głównym celem organizacji jest wspieranie rodzin z dziećmi z autyzmem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu autystów. W ramach dotacji utworzy 7 nowych miejsc pracy w nowo założonym przedszkolu.

Zajrzyj na stronę prowadzonego przez spółkę przedszkola Plastynka

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną