Lista biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Zakończył się już okres na odwołania od oceny merytorycznej złożonych biznesplanów w ramach III naboru do projektu. Poniżej prezentujemy ostateczną listę rankingową osób, których biznesplany zostały zatwierdzone do dofinansowania.

Jednocześnie zawiadamiamy, że termin na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG to 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania.

Numer identyfikacyjny biznesplanuOcena merytoryczna biznesplanu
Ekspert 1
Ocena merytoryczna biznesplanu
Ekspert 2
Ogólna
Punktacja
(liczby całkowite)
Informacja o zatwierdzeniu biznesplanu do
dofinansowania
3/III/202289 pkt89 pkt89 pktZatwierdzone do dofinansowania
4/III/202287 pkt90 pkt89 pktZatwierdzone do dofinansowania
1/III/202286 pkt87 pkt87 pktZatwierdzone do dofinansowania
2/III/202273 pkt85 pkt79 pktZatwierdzone do dofinansowania
6/III/202272 pkt86 pkt79 pktZatwierdzone do dofinansowania
Zobacz ostateczną listę rankingową biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną