Nabór biznesplanów rozpoczęty

Informujemy, że rozpoczęliśmy dzisiaj nabór biznesplanów w ramach drugiego naboru uczestników projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Nabór potrwa do najbliższego piątku – 17.12.2021, do godz. 16:00.

Niezbędne dokumenty można składać (zgodnie z regulaminową definicją doręczenia) do biura projektu:

  • osobiście
  • drogą pocztową
  • drogą elektroniczną (opatrzone podpisem kwalifikowanym)

Biuro Projektu:

Instytut Spraw Obywatelskich

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

Biuro projektu czynne pon. i śr. – 10:00 – 18:00 oraz wt., czw. i pt. – 8:00- 16:00

Zachęcamy do składania ww. dokumentacji osobiście w godzinach pracy Biura Projektu.

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną