Ocena formalna wniosków o wsparcie pomostowe

Zawiadamiamy, że została już dokonana ocena formalna wniosków o wsparcie pomostowe złożonych w II naborze w ramach projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Zestawienie oceny wniosków publikujemy poniżej.

Numer identyfikacyjny wnioskuOcena formalna
1/2022pozytywna
2/2022pozytywna
3/2022pozytywna
4/2022pozytywna

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną