Ostateczna lista oceny formalnej biznesplanów

Ogłaszamy, że dokonaliśmy ponownej oceny formalnej złożonych biznesplanów w ramach III naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Wszystkie osoby wezwane do uzupełnienia braków formalnych dokonały tego w przewidzianym regulaminem terminie. Teraz czas na ekspertów niezależnych, którzy przystąpią do oceny merytorycznej. Na podstawie oceny merytorycznej będziemy kwalifikować do dofinansowania. Za wszystkich naszych uczestników trzymamy mocno kciuki.

Numer identyfikacyjny biznesplanuOcena formalna
1/III/2022pozytywna
4/III/2022pozytywna
5/III/2022pozytywna

Zobacz pełne zestawienie ponownej oceny formalnej.
Zobacz pełne zestawienie oceny formalnej złożonych biznesplanów w ramach III naboru do projektu.

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną