ROZEZNANIE RYNKU nr 10/POWR/2021/RR

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za wykonanie niżej opisanej usługi.

Przedmiotem rozeznania rynku są usługi w zakresie zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej, cateringu/wyżywienia podczas szkoleń w ramach projektu: „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.01.02.01-10-0013/20.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w swym zakresie zapewnienie noclegów ze śniadaniem, cateringu/wyżywienia i wynajęcia sali szkoleniowej/konferencyjnej dla uczestników szkoleń, na terenie miasta Łodzi.

2. Szkolenia planowane są na miesiąc listopad 2021. Ostateczny termin szkoleń zostanie podany na dwa tygodnie przed planowanymi szkoleniami. Planowane jest przeprowadzenie 10 szkoleń w ciągu 10 dni roboczych. Każde szkolenie zaplanowane jest na min. 6 godzin zegarowych.

Zapoznaj się z pełnym tekstem rozeznania rynku

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną