ROZEZNANIE RYNKU nr 2/POWR/2022/RR

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług w zakresie doradztwa zawodowego, dla uczestników projektu – osób fizycznych do 29 roku życia, mającego na celu identyfikację potrzeb oraz weryfikację predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej. Oferent proszony jest o wskazanie ceny brutto za przeprowadzenie jednej godziny doradztwa zawodowego.

Zapoznaj się z treścią rozeznania

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną