Wyniki oceny merytorycznej – dotacje na działalność gospodarczą

Publikujemy wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach drugiej edycji projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Jednocześnie informujemy, że wszyscy, którzy chcieliby odwołać się od oceny mogą to zrobić w trybie określonym w regulaminie rekrutacji.

Osoby, które nie są zainteresowane procedurą odwoławczą zachęcamy do składania do ZUS wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status na rynku pracy. Odpowiedni wzór znaleźć można na naszej stronie, w zakładce „dokumentacja”. Na kolejnym etapie będziemy weryfikować spełnienie przesłanek uczestnictwa w projekcie w oparciu o formalne dokumenty wystawione przez odpowiednie instytucje.

Wszystkim, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną formularza rekrutacyjnego serdecznie gratulujemy. Już niedługo będziemy kontaktować się z Wami w sprawie umówienia terminów spotkań z doradcą zawodowym.

Numer identyfikacyjny wnioskuOcena merytoryczna – punktacja
12/II/202138 pkt /ocena pozytywna
8/II/202133 pkt/ ocena pozytywna
1/II/202131 pkt/ocena pozytywna
9/II/202131 pkt/ocena pozytywna
10/II/202128 pkt/ocena pozytywna
7/II/202126 pkt/ocena pozytywna
13/II/202126 pkt/ocena pozytywna
11/II/20214 pkt/ocena negatywna

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną