Wyniki procesu rekrutacyjnego

Poniżej, w tabeli prezentujemy ostateczne wyniki procesu rekrutacyjnego do projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowa punktacja została przyznana zgodnie z zapisami par. 4 ust. 2 regulaminu rekrutacji do projektu. Wszystkim gratulujemy wyniku. Jednocześnie przypominamy, że najbliższy tydzień to czas na uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność tj. doniesienie do Biura Projektu zaświadczenia z ZUS, kserokopii świadectwa pracy/ostatniej umowy cywilnoprawnej, potwierdzenia pobierania nauki, kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności itp.

Blok szkoleniowy dla całej uczestników odbędzie się w dniach 04.04.2022 – 15.04.2022. Przed szkoleniami, które odbędą się w formie stacjonarnej w Hotelu Iness, ul. Wróblewskiego 19/23 wszyscy uczestnicy będą przez nas proszeni o podpisanie tzw. umów na usługi szkoleniowe. Termin podpisania umów jest uzależniony od terminu weryfikacji ostatecznej listy rankingowej przez Wojewódzki Urząd Pracy. Będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przypominamy, że Biuro Projektu przy ul. Pomorskiej 40 w Łodzi jest czynne pon, śr w godz. 10-18 oraz wt, czw. i pt. 8-16.

Numer identyfikacyjny wnioskuOcena merytoryczna – punktacjaOcena doradcy zawodowego – punktacjaDodatkowa punktacjaPunktacja końcowa
9/III/2022 46 pkt39 pkt15 pkt100 pkt
4/III/2022 43 pkt27 pkt15 pkt85 pkt
3/III/2022 43 pkt38 pkt81 pkt
1/III/2022 43 pkt34 pkt77 pkt
7/III/2022 32 pkt27 pkt15 pkt74 pkt
5/III/2022 26 pkt32 pkt15 pkt73 pkt

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną