Akademia Menadżera Innowacji – pozyskaj dofinansowanie na usługi szkoleniowo-doradcze dla swojego przedsiębiorstwa społecznego

Do 20 lutego 2020 r. można składać wnioski do II edycji projektu szkoleniowo-doradczego Akademia Menadżera Innowacji, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem Akademii Menadżera Innowacji (AMI) jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich przedsiębiorstw, a także generowanie innowacji przez pracowników przedsiębiorstw.

AMI ma za zadanie przygotować właścicieli i kadrę zarządzającą do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. „Plan Wdrożenia Zmian”, który zostanie opracowany w czasie trwania projektu, umożliwi firmie dalszy rozwój oparty na tworzeniu i wdrażaniu innowacji.

Dla kogo?

W AMI może wziąć udział maksymalnie 150 osób – od 2 do 5 pracowników z jednej firmy. W przypadku mikrofirm co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw co najmniej trzech pracowników.

Co można zyskać?

  • szeroki zasób wiedzy teoretycznej oraz bogaty program zajęć praktycznych
  • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich firm z sektora MŚP
  • 60 godzin doradztwa dedykowanego bezpośrednio Twojej firmie (dla mikroprzedsiębiorstw) oraz 120 godzin doradztwa dla firm z sektora MŚP
  • wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników Akademii Menadżera Innowacji w obszarze innowacyjności
  • badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC)

Dzięki udziałowi w AMI pracownicy firmy będą mogli nabyć kompetencje niezbędne do zarządzania innowacjami, firma zaś uzyska wskazówki (w formie Planu Wdrożenia Zmiany), jakie kroki powinna podjąć, aby oprzeć swój rozwój na innowacjach, tworzyć je i wdrażać.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie wyniesie do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych i średnich firm, co oznacza, że maksymalny wkład własny przedsiębiorstwa przy udziale minimum 3 uczestników wynosi:

  • około 6 500 zł netto na uczestnika w przypadku mikro, małych i średnich firm

Ostateczna kwota zależna jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do AMI.

Ze szczegółami konkursu możesz zapoznać się na stronie Akademia Menadżera Innowacji

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną